Když posádka zastavila, Cirkl a Chalupský přiskočili k autu a vytáhli z něj překvapené strážce peněz. Namířili na ně pistole, svázali jim ruce a přivázali je ke stromu. Poté přeložili z dodávky peníze a stravenky do svého auta, do nákladového prostoru dodávky nastříkali chloroform a nakonec polili kabinu i zbytek nákladu hořlavinou a zapálili ho.

NS: Skutek byl bez pochybností objasněn

„Obviněný popírá, že by se dopustil vytýkaného jednání, a namítá, že o opaku nesvědčí ani jeho trestní minulost. Dle jeho názoru chybějí důkazy o tom, že by se on osobně účastnil dané trestné činnosti, s tím, že obhajobou navrhované důkazy, které by věc mohly objasnit, soudy odmítly. Je proto přesvědčen, že jeho účast na loupeži nebyla prokázána přijatelnými důkazy, které by tvořily uzavřený kruh,“ napsal do dovolání Cirklův advokát.

„Právo na spravedlivý proces není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám obviněného. V odůvodnění rozhodnutí nižších soudů je zjevná logická návaznost mezi provedenými důkazy. Příslušný skutek byl bez jakýchkoli pochybností objasněn, nalézací soud zvolil odpovídající právní kvalifikaci a uložené tresty odpovídají všem zákonným kritériím,“ nenašla žádnou chybu předsedkyně senátu NS Danuše Novotná.